baner home page (...)

Stacja Dializ w Miliczu

Stacja Dializ w Miliczu znajduje si na terenie Milickiego Centrum Medycznego, jest nastpc i kontynuje wieloletni tradycj publicznego orodka dializ w Miliczu. Na stacji zapewniamy opiek lekarsk i pielgniarsk najwyszej jakoci. Zapewniamy naszym pajetom transport i posiek w formie pysznych zbilansowanych dietetycznie kanapek.

tel: +48 797 307 762
Godziny pracy Stacji Dializ:
poniedziaek, roda, pitek od 8:00 do 19:00 / wtorek, czwartek, sobota od 8:00 do 14:00


Stacja Dializ wGliwicach

Stacja Dializ w Gliwicach to jedna z najnowoczeniejszych placwek tego typu w Polsce. Znajduje si w wieo wyremontowanym budynku w centrum Gliwic. Na stacji zapewniamy opiek lekarsk i pielgniarsk najwyszej jakoci.

tel: +48 (32) 239 00 12
Godziny pracy Stacji Dializ:
poniedziaek, roda, pitek od 7:00 do 15:00

Home O Nas Dla Pacjentw Oddziay Poradnie Aktualnoci Kariera Kontakt
tel:+48 (71) 715 95 95 fax:+48 (71) 757 53 54 E-mail:kontakt.allmedpolska@allmedgroup.com ul. Hubska 52-54 50-502 Wrocaw NIP: 8992756299 REGON: 022475045 Numer KRS:0000519306